Xác định tệp khách mua nhiều nhất 2016-12-18T20:31:47+00:00

Xác định tệp khách mua nhiều nhất

Nghiên cứu sản phẩm, khách hàng, thị trường. Test A/B tìm ra khách hàng tiềm năng nhất của bạn.

Bước 1:

Bước 2:

Bạn sẽ nhận được:

  • Một cuộc điện thoại hỗ trợ, tư vấn theo yêu cầu.
  • Một cuộc hẹn thảo luận cụ thể, bàn phương hướng triển khai khi bạn muốn.
  • Một Báo giá theo yêu cầu của bạn.
Đăng ký nhận chiến thuật TĂNG DOANH THU mới nhất, mỗi tuần vào thứ 3
ĐĂNG KÝ