Tuyển dụng 2018-03-09T08:14:29+00:00
Chúng tôi cần
  1. Digital marketing.
  2. Marketing executive.
  3. Freelancers: graphic design.
  4. Freelancers: video editor.
  5. Virtual Assistant.

CV gửi về: teppal.hcm@gmail.com

Tips: gọi 0905100526 để hẹn gặp Leader cho lẹ!

 

Đăng ký nhận chiến thuật TĂNG DOANH THU mới nhất, mỗi tuần vào thứ 3
ĐĂNG KÝ