BỔ SUNG NỀN TẢNG SỐNG CÒN 2016-12-18T20:51:11+00:00

Phát hiện những yếu tố mang tính sống còn bạn đang thiếu

Hoàn thiện hệ thống đầy đủ không chỉ giúp tăng hiệu quả chốt sale ít nhất 200% và giảm 50% áp lực công việc cho toàn hệ thống bán hàng từ nhân viên trực hotline đến giao hàng. Tối ưu tính năng của Facebook khi được làm đúng cánh sẽ nâng vị thế thương hiệu của bạn và giúp mở rộng thị phần dễ dàng.

Thông tin hệ thống:

Bạn sẽ nhận được:

  • Danh sách yếu tố quan trọng còn thiếu hệ thống quảng cáo bán hàng trên Facebook khiến doanh thu chưa tối đa.
  • Một cuộc điện thoại hỗ trợ, tư vấn theo yêu cầu.
  • Một cuộc hẹn thảo luận cụ thể, bàn phương hướng triển khai khi bạn muốn.
  • Một Báo giá theo yêu cầu của bạn.
Đăng ký nhận chiến thuật TĂNG DOANH THU mới nhất, mỗi tuần vào thứ 3
ĐĂNG KÝ