ĐỀ XUẤT CHIẾN THUẬT 2018-03-15T13:03:11+00:00
Bước 1: Tư vấn
BƯỚC 2: CHỌN GÓI DỊCH VỤ & KÍ HĐ
BƯỚC 3: ĐỀ XUẤT CHIẾN THUẬT
BƯỚC 4: THỰC THI
BƯỚC 5: ĐÁNH GIÁ
BƯỚC 6: CHIẾN DỊCH TIẾP THEO

BƯỚC 3/6: ĐỀ XUẤT CHIẾN THUẬT

Teppal trình bày kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu đã thỏa thuận trong lúc chọn gói dịch vụ/Ký hợp đồng.

Ưu tiên hàng đầu là đạt được mục tiêu đã đề ra

 

Các chiến thuật và hành động được đề xuất nhằm một mục tiêu duy nhất là hoàn thành kế hoạch đã đề ra cho đối tác. Điều này thể hiện qua các con số cam kết về doanh thu, chỉ số đo lường độ phủ thương hiệu và hàng loạt các chỉ số chuyên môn khác.

Sự khác biệt giữa thành công và giấc mơ ảo tưởng là một kế hoạch hành động khả thi

Trong kế hoạch Teppal định hướng tất cả các vấn đề trọng yếu, thiết kế riêng biệt cho khách hàng.

Tổng quan
Đánh giá tổng quan vị trí của doanh nghiệp trước khi triển khai chiến dịch. Những gì sẽ đạt được và kết quả mong đợi sau khi tiến hành.

Phạm vi công việc
Những gì Teppal sẽ tiến hành làm cho doanh nghiệp trong toàn bộ chiến dịch.

Mục tiêu chiến dịch
Xác định những kết quả thỏa thuận Teppal sẽ nỗ lực tiến hành giúp cho doanh nghiệp đạt được.

Lộ trình thực hiện
Giúp đối tác kiểm soát tiến độ thực hiện. Vị trí hiện tại và những gì sẽ diễn ra trong tương lai trong suốt quá trình hợp tác giữa 2 bên.

Chi tiết công việc
Liệt kê cụ thể những công việc Teppal và đối tác cần làm trong suốt quá trình thực hiện. Điều này giúp quá trình phối hợp diễn ra nhanh và suôn sẻ hơn.

Giai đoạn Test
Giúp khách hàng hiểu những hạng mục công việc Teppal sẽ triển khai.

Giai đoạn 2
Giúp khách hàng hiểu những hạng mục công việc Teppal sẽ triển khai.

Đo lường hiệu quả
Giúp khách hàng đánh giá thành công của chiến dịch. Chúng tôi thống kê và báo cáo các chỉ số quan trọng nhất. Phân tích và đề ra phương án tối ưu để chiến dịch sau hiệu quả hơn chiến dịch trước.

Chi phí & Thanh toán
Thông tin chuyển khoản và thanh toán.

Sau khi thống nhất toàn bộ kế hoạch, bước tiếp theo là thực thi kế hoạch đã đề ra.

BƯỚC 4/6: THỰC THI
TƯ VẤN & BẢNG GIÁ
Đăng ký nhận chiến thuật TĂNG DOANH THU mới nhất, mỗi tuần vào thứ 3
ĐĂNG KÝ